Εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού Σχολικού Έτους 2021-22

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν τη Δευτέρα 1η Μαρτίου και τελειώνουν την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

Στο Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015 και διαθέτουν Πιστοποιητικό Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

Από την 1η έως και την 19η Μαρτίου 2021 οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις- υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής (το έντυπο δίδεται από το σχολείο) αυστηρά μετά από καθορισμένο ραντεβού.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στο Δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας:

  • Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο. (Δίνεται από το Νηπιαγωγείο φοίτησης)
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΚ)
  • Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας ή άλλου στοιχείου από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια και
  • Tο Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή. (Δίνεται από τη σχολική μονάδα εγγραφής προς συμπλήρωση μετά την κατάθεση της αίτησης εγγραφής).

Στο σχολείο μας μπορούν να εγγραφούν οι μαθητές που κατοικούν στο πολύγωνο που περικλείεται από τις παρακάτω οδούς:

Περιοχή Αβραμιού, πάροδος Αγ. Γεωργίου, πάροδος Κορνάρου, Οιχαλίας, Μπουλούκου και Βόρεια.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία και προκειμένου να καθορίσουμε το χρόνο προσέλευσής σας στο σχολείο, μπορείτε να τηλεφωνείτε, στα τηλέφωνα του σχολείου μας: 2721025384 ή 6946358896

Ευχόμαστε στους νέους μαθητές μας

Καλή Πρόοδο

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Ο Διευθυντής

Αναστάσιος Ζόμπολας  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@13dim-kalam.mes.sch.gr

Iστολόγιο του σχολείου: https://13.mysch.gr