Για την ολοκλήρωση του σχολικού έτους 19-20

Από σήμερα Δευτέρα 22/6/2020 ξεκίνησε η τελευταία εβδομάδα λειτουργίας των δημοτικών σχολείων για τη σχολική χρονιά 2019-2020. Μιας χρονιάς που έφερε πολλές αλλαγές στον τρόπο εργασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς). Μας ενέπλεξε σε μια διαφορετική μορφή εκπαίδευσης, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όμως «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Γνωρίσαμε και εξοικειωθήκαμε […]

Continue reading Για την ολοκλήρωση του σχολικού έτους 19-20