13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

Μήνας: Μάιος 2020

Σχετικά με ενδεχόμενη μη επάνοδο μαθητών στο σχολείο

ΕΠΕΙΓΟΝ (25-05-2020 ως 29-05-2020). Σχετικά με ενδεχόμενη μη επάνοδο μαθητών στο σχολείο λόγω πανδημίας COVID-19.

Οι μαθητές γράφουν ένα τραγούδι!

Όλοι οι μαθητές γράφουν το τραγούδι τους και το στέλνουν στο σχολείο. Διαβάστε πως εδώ και στην τηλεκπαίδευσή σας!