13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

1. 1η Συνάντηση Εκπαιδευτικών (Καλαμάτα 15-19/11/2021) – 1st SHORT TERM JOINT STAFF MEETING (Kalamata 15-19/11/2021)