Οι μαθητές γράφουν ένα τραγούδι!

ΔΡΑΣΗ: “ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ”

Στο πλαίσιο του Μαθήματος της Μουσικής και σε συνεργασία ολόκληρα τα σχολεία,
13ο και 17ο Δημοτικά Σχολεία Καλαμάτας
γράφουμε τραγούδια σε φόρμα… λαϊκή!

Γράφουμε:
1. Τους στίχους που τραγουδιούνται όλοι με βάση μια μελωδία.
2. Γράφουμε τη μελωδία με γράμματα και νότες στο χαρτί!

Καταχωρούμε το τραγούδι μας
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΜΑ!