ΕΔΕΑΥ – Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης

Email επικοινωνίας  με την ΕΔΕΑΥ
(Μαρία Κυριακοπούλου-Κοινωνική Λειτουργός
& Αντωνία Παρασκευά-Ψυχολόγος): 
edeaykalamata@gmail.com

Δείτε τις τελευταίες πληροφορίες από τον ΕΟΔΥ σχετικά με τον κορωνοϊό (COVID-19)

ΕΝΤΥΠΟ:
ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ? Ε?Π?Ι?Δ?Η?Μ?Ι?Α?Σ? C?O?V?I?D?-?1?9?
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΕΝΤΥΠΟ:
ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ
ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ