Το Σάββατο 6/5/2023 η οργανωτική ομάδα των προγραμμάτων Erasmus+ του 13ο Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας συμμετείχε στις εργασίες του 9ου Συνεδρίου του Νέου Παιδαγωγού. Παρουσιάστηκαν, το θεωρητικό πλαίσιο, ο σκοπός και οι στόχοι, ο τρόπος υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και τα παραγόμενα έργα του ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Myths in our school as common value of European culture heritage».

Η εισήγηση με τίτλο «Understanding “Intermythology”: An approach to the contemporary pedagogy of myth in an Erasmus+ project» βρίσκεται δημοσιευμένη στα Πρακτικά του Συνεδρίου:

https://users.sch.gr/synedrio/Praktika_Synedriou_09_Synedrio_Neos_Paidagogos_2023.pdf

(ISBN: ISBN: 978-618-5796-00-6, Αθήνα 2023)

On Saturday 6/5/2023, the organizing team of the Erasmus+ projects of the 13th Primary School of Kalamata, participated in the 9th Conference of the New Educator. The presentation included the theoretical framework, the purpose and the objectives, the way of implementation, the activities and the results of the European Erasmus+ Programme entitled “Myths in our school as common value of European cultural heritage”.

The conference paper with the title:  “Understanding “Intermythology”: an approach to the contemporary pedagogy of myth in an Erasmus+ project”, is published in the Conference Proceedings: https://users.sch.gr/synedrio/Praktika_Synedriou_09_Synedrio_Neos_Paidagogos_2023.pdf

(ISBN: ISBN: 978-618-5796-00-6, Αθήνα 2023)