ΤΗΛΕΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή Προγράμματος Erasmus+   πραγματοποιήθηκε τηλεσυνάντηση ανάμεσα στους μαθητές και μαθήτριες με τους εκπαιδευτικούς τους από τα έξι σχολεία που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα με τίτλο: «Myths in our school as common value of European culture heritage». Η τηλεσυνάντηση οργανώθηκε από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας που είναι ο εμπνευστής και ο οργανωτής όλου του Προγράμματος. Εκτός από τα σχολεία στην τηλεσυνάντηση συμμετείχε και ο εξωτερικός συνεργάτης του Προγράμματος, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας.

Οι υγειονομικές συνθήκες που επικράτησαν τη σχολική χρονιά 2020-2021 δεν επέτρεψαν μετακινήσεις και δια ζώσης συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, όμως παρά τις εναλλαγές δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε μεγάλο μέρος από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-21 υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών από τα συμμετέχοντα σχολεία και στις 4 Ιουνίου μαθητές και μαθήτριες και από τα έξι ευρωπαϊκά σχολεία «συναντήθηκαν» διαδικτυακά.  

Μέσα από την οθόνη προβολής είδαν τους υπόλοιπους μαθητές στο φυσικό σχολικό τους χώρο, επικοινώνησαν μεταξύ τους, γνώρισαν μύθους από τις χώρες των άλλων σχολείων.

Το Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου στην Πάφο της Κύπρου παρουσίασε μύθους που σχετίζονται  με τη θεά Αφροδίτη. Επίσης παρουσίασε και την ιστορία του νησιού με μύθους από τα βυζαντινά και μεσαιωνικά χρόνια.

Το Σχολείο «52 primary school ‘Tsanko Tserkovski’» από τη Βουλγαρία παρουσίασε τους χώρους του σχολείου, τα μαθήματα και τα προγράμματα που συμμετέχει.

Το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας από την Ελλάδα παρουσίασε την πόλη, το σχολείο, τους μύθους της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Από τους μύθους της Πελοποννήσου δόθηκε έμφαση στους άθλους του Ηρακλή και ιδιαίτερα στο μύθο της Λερναίας Ύδρας και τα κρυφά νοήματα πίσω από αυτόν. Επίσης παρουσιάστηκε βίντεο που περιγράφει τη Θεογονία.   

Το Istituto Comprensivo “Melanzio-Parini” από την Ιταλία παρουσίασε τα υπόλοιπα 3 σχολεία από την περιοχή Montefalco που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια πήραν το λόγο αυτά τα σχολεία και παρουσίασαν τους χώρους τους και τα προγράμματά τους.

Το σχολείο Miejska Szkola Podstawowa nr 6 im. Krolowej Jadwigi από την Πολωνία εκτός από την παρουσίαση του ίδιου του σχολείου και των προγραμμάτων του, παρουσίασε τον δημοφιλή μύθο της Πολωνίας για έναν δράκο της περιοχής της Κρακοβίας που βρίσκεται το σχολείο, τον Wawel Dragon.

Το σχολείο Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei από τη Ρουμανία εκτός από την παρουσίαση του ίδιου του σχολείου και την πορεία του προγράμματος, παρουσίασε και τον τοπικό μύθο για την Baba Dochia, που είναι πολύ δημοφιλής στη χώρα και σχετίζεται με τον ερχομό της Άνοιξης.    

Η τηλεσυνάντηση ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση ότι θα υπάρξει και δια ζώσης συνάντηση  την επόμενη σχολική χρονιά, αν βέβαια την επιτρέψουν οι κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες.

TELECONFERENCE AMONG SCHOOLS THAT PARTICIPATE IN ERASMUS+ PROJECT

On Friday, June 4th, 2021 within the context of World’s Environmental Day and the obligations accorded to the implementation of the Erasmus Project, a teleconference  was organized among teachers and pupils of the six schools that participate in the Erasmus project entitled «Myths in our school as common value of European culture heritage». Apart from schools the Environmental Education Centre in Kalamata also participated in the conference as a contractor.

Despite the health restrictions resulting from Covid 19 during the school period 2020 -2021 and the constant change of in-school and online teaching, a great amount of the programmed activities was implemented. Throughout the whole school year 2020-2021 teachers from all partner schools communicated online frequently. Pupils from all six European schools managed to communicate online on the 4th of June.

During the online meeting, pupils communicated, met each other in their natural environments, that is schools, and were introduced to each other’s local traditional myths.

The primary school of Polemi in Pafos, Cyprus presented myths related to goddess Aphrodite. It also presented the island’ s story through myths from the byzantine and medieval period.

The 52 primary school ‘Tsanko Tserkovski’, Bulgaria presented its school location, premises, school subjects and the programmes that participate.

The 13th primary school in Kalamata, Greece presented the city, the school and of the prefecture of Messinia in Peloponnesus. From the local myths, emphasis was given to the labors of Hercules and especially the myth of Hydra and its hidden meanings. A video was also presented that describes Theogony.

The Istituto Comprensivo “Melanzio-Parini” school, Italy presented the 3 schools located in the area of Montefalco that participate in the project. Next, each school presented its location, premises and school programmes.

The Miejska Szkola Podstawowa nr 6 im. Krolowej Jadwigi, Poland presented its school and its programmes along with its local popular myth of the dragon Wawel Dragon in the area of Krakow where the school is located.

The school Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei, Romania presented also its school, programmes and the local popular myth of Baba Dochia that represents the coming of spring season.

The teleconference was completed with the wish that next year all partner school exchange visits if of course health conditions allow travels.