13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

4. 2η Δια Ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών Και Μαθητών (Πολέμι Κύπρου, 30 Μαΐου-3 Ιουνίου 2022 – 2nd Short-Term Exchanges Of Groups Of Pupils (Polemi, Cyprus, 30 of May-3 of June, 2022)