Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στην Πάφο της Κύπρου οι εργασίες της 2ης Συνάντησης Εκπαιδευτικών και Μαθητών/τριών από τα σχολεία-μέλη του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «Myths in our school as common value of European culture Heritage», που συντονίζει το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και σκοπεύει μέσα από την ανταλλαγή των μύθων, την επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά των σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεκριμένα, για πέντε ημέρες (από τη Δευτέρα 30/05 έως και την Παρασκευή 03/06) βρέθηκαν στην Πάφο της Κύπρου και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου Πάφου, εκπαιδευτικοί και μαθητές από τα σχολεία:

  • 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
  • Miejska Szkola Podstawowa nr 6 της Πολωνίας,
  • Istituto Comprensivo “Melanzio-Parini” της Ιταλίας,
  • Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei της Ρουμανίας και από το
  • 52 “Tsanko Tserkovski” Primary School της Βουλγαρίας.

Σκοπός της Συνάντησης ήταν η δια ζώσης γνωριμία εκπαιδευτικών και μαθητών  και η ανταλλαγή παιδαγωγικών απόψεων σχετικά με την προσέγγιση του θέματος του Προγράμματος. Είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων σχολικών ετών πολλές εξ αποστάσεως επικοινωνίες. 

Από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας συμμετείχαν οι μαθήτριες της Στ1 τάξης του σχολείου, Βρυώνη Ευαγγελία, Πάνου Νεκταρία, Τσάνι Βανέσα, Τσερρίκου Παναγιώτα και οι εκπαιδευτικοί Οικονομοπούλου Παναγιώτα, Στεφανοπούλου Όλγα και ο διευθυντής του σχολείου Ζόμπολας Αναστάσιος.   

Το πενθήμερο πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις σε τόπους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που είχαν σχέση με τη μυθολογία του νησιού.

Την πρώτη μέρα οι μαθητές και μαθήτριες βρέθηκαν στο σχολείο που οργάνωσε τη Συνάντηση και με τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών μέσων έπαιξαν, χωρισμένα σε ομάδες, ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι σχετικό με μυθικούς ήρωες από τις Μυθολογίας των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Μία άλλη ημέρα με τη χρήση φύλλων εργασίας παρατήρησαν τις σκηνές από τα ρωμαϊκά ψηφιδωτά δάπεδα της Οικίας του Διονύσου στην Πάφο και στη συνέχεια αφού επέλεξαν ένα από τα ψηφιδωτά δάπεδα, «διηγήθηκαν» με διαφορετικούς τρόπους την ιστορία που απεικόνιζε το ψηφιδωτό καταγράφοντάς την σε βίντεο.

Η τελευταία ημέρα περιλάμβανε επίσκεψη στην πόλη της Πάφου όπου μέσα από την περιδιάβαση σε συνεχόμενες εικαστικές παραστάσεις στους δρόμους της πόλης, παρατήρησαν και κατανόησαν τον τοπικό μύθο της Αρομαθούσας. Επισκέφτηκαν και έναν καλλιτεχνικό χώρο που μέσα από τη γνωριμία με διάφορες εικαστικές τεχνικές δημιούργησαν τα δικά τους τέχνεργα.

Η υποδοχή, η παραμονή και η φιλοξενία από την Κυπριακή ομάδα ήταν υπέροχη και η οργάνωσή τους άψογη.

Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς και μαθητές των άλλων σχολείων από διαφορετικές χώρες.  Ήρθαν σε επαφή, γνώρισαν και βίωσαν διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές.

Όλες οι μέρες ήταν γεμάτες από ευχάριστες στιγμές και συναισθήματα. Πρόκειται για μια εμπειρία πολύτιμη και αξέχαστη!

The 2nd Short-Term Exchanges Of Groups Of Pupils from the partner schools of the approved European Program entitled: “Myths in our school as common value of European culture Heritage” was successfully completed in Paphos, Cyprus, which coordinates the 13th PrimarySchool of Kalamata and intends, through the exchange of myths, the contact with the cultural heritage of schools from different European countries.

Specifically, for five days (from Monday 30/05 to Friday 03/06) teachers and students from the following schools were in Paphos, Cyprus, at the Regional Primary School of Polemi, Paphos:

  • 13th Primary School, of Kalamata,
  • Miejska Szkola Podstawowa nr 6, of Poland,
  • Istituto Comprensivo “Melanzio-Parini”, of Italy,
  • Skoala Gimnaziala Sfantul Andrei, of Romania,
  • 52 “Tsanko Tserkovski ” Primary School, of Bulgaria.

The purpose of the Meeting was the contact with teachers and students and the exchange of pedagogical opinions regarding the approach to the subject of the Project. There had been a lot of long-distance communication during the previous two school years.

From the 13th PrimarySchool of Kalamata, the participant students of the 6th grade of the school were: Bryoni Evangelia, Panou Nektaria, Tsani Vanessa, Tserrikou Panagiota and the participant teachers were: Oikonomopoulou Panagiota, Stefanopoulou Olga and the director of the school Zompolas Anastasios.

The five-day program included visits to places of archaeological interest that were related to the mythology of the island.

On the first day, the students were at the school that organized the Meeting and with the use of portable electronic devices they were, divided into groups, and they played an electronic game related to mythical heroes from the Mythology of the countries participating in the Project.

Another day using worksheets they observed the scenes from the Roman mosaic floors of the House of Dionysus in Paphos and then after choosing one of the mosaic floors, they narrated the story which was depicted by the mosaic in different ways. Also they recorded the story on video.

The last day included a visit to the city of Paphos where, through the continuous visual performances in the streets of the city, they observed and understood the local myth of Aromathousa. They also visited an artistic space where, through getting to know various visual techniques, they created their own works of art.

The reception, staying and hospitality from the Cypriot team was wonderful and their organization was excellent too.

Students and teachers had the opportunity to meet and collaborate with teachers and students from other schools of different countries. They came into contact, met and experienced different educational approaches and practices.

All days were full of pleasant moments and emotions. It was a valuable and unforgettable experience!