13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

3. 5η Δια Ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών Και Μαθητών/Τριών (Βραΐλα Ρουμανίας 6-10 Μαρτίου 2023)-5rth Short-Term Exchanges Of Groups Of Pupils (Braila of Romania, 6-10 Of March 2023)