13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

4. 1η Συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών (Καλαμάτα 3-6/5/2022)- 1st Short-term exchanges of groups of pupils (Kalamata 3-6/5/2022)