13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

2. Τηλεδιάσκεψη με μαθητές/τριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου-Web meeting with the students from the 1st Primary School of Zografou.