13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

1. 3η Δια Ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών και Μαθητών/τριών (Knurow Πολωνίας, 3-7 Οκτωβρίου 2022)-3rd Short-Term Exchanges of Groups of Pupils (Knurow of Poland, 3-7 of October 2022)