13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

1. 1η Συνάντηση Εκπαιδευτικών στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ «Healthy learners in a sustainable society»-1st Short Term Staff Meeting (Uddevalla, Sweden 13-17/12/2021)