Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της 1ης Συνάντησης Εκπαιδευτικών από τα σχολεία-μέλη του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «Healthy learners in a sustainable society», του οποίου συντονιστής είναι το σχολείο Fridaskolan της πόλης Uddevalla Σουηδίας. Το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας συμμετέχει ως εταίρος. Το Πρόγραμμα στοχεύει μέσα από ποικίλου είδους δραστηριότητες να εισάγει με βιωματικό τρόπο στους μαθητές και τις μαθήτριες ορισμένους από τους 17 στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη όπως αυτοί ορίστηκαν το 2015 από τα Ηνωμένα Έθνη.

Συγκεκριμένα, για πέντε ημέρες (από τη Δευτέρα 13/12 έως και την Παρασκευή 17/12/2021) φιλοξενήθηκαν στην πόλη Uddevalla της Σουηδίας και στο σχολείο Fridaskolan εκπαιδευτικοί από τα σχολεία:

  • Collegio Balmes της πόλης Πάλμα ντε Μαγιόρκα της Ισπανίας,
  • Friedensburg Oberschule της πόλης Βερολίνο της Γερμανίας,
  • 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας από την Ελλάδα

Από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας παρευρέθηκαν ο Διευθυντής του σχολείου Ζόμπολας Αναστάσιος, η εκπαιδευτικός της Αγγλικής Γλώσσας Μουρδουκούτα Βασιλική και η εκπαιδευτικός της Πληροφορικής Στεφανοπούλου Όλγα.

Σκοπός της Συνάντησης ήταν η ανταλλαγή παιδαγωγικών απόψεων σχετικά με την προσέγγιση του θέματος του Προγράμματος. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με τη σωστή διατροφή που αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της καλής υγείας και ευημερίας, ενός από τους 17 στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης. Επίσης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους προσέγγισης του Προγράμματος μέσα από εκπαιδευτικές καινοτομίες με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εκτός των άλλων, ήρθαν με βιωματική επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας και έκαναν συγκρίσεις με τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών τους. Στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής συνάντησης ορίστηκαν και οι επόμενες ημερομηνίες συναντήσεων με την προοπτική σε αυτές να υπάρξει δυνατότητα για μετακίνηση και μαθητών/τριών.

Εκπαιδευτικοί από τα συνεργαζόμενα σχολεία της Σουηδίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Ελλάδας
Participating teachers from Sweden, Germany, Spain and Greece

ACCOMPLISMENT OF THE PROJECTS AND THE 1st MEETING OF TEACHERS IN TERMS OF THE APPROVED EUROPEAN PROGRAMME “ERASMUS”

On Friday December 17th, 2021, all the projects of the 1st meeting of teachers from all the partner schools were successfully accomplished. The coordinator of the European programme “Healthy Learners in a Sustainable Society” was the Fridaskolan School of the city Uddevalla in Sweden.

The 13th Primary School takes part as a partner school. This programme is based on the 17 goals for Sustainability as they are declared by the United Nations in 2015.

The programme aims at introducing some of the above goals to the students, through experimental ways and activities.

Specifically, during five days (from Monday 13th of
December till Friday 17th of December), the teachers of the partner schools were hosted at the city Uddevalla and at Fridaskolan in Sweden.

The partner schools were:

  • Collegio Balmes of Palma de Mallorca in Spain,
  • Friedensburg Oberschule of Berlin in Germany,
  • 13th Primary School of Kalamata in Greece.

The teachers from the 13th Primary School of Kalamata were:

Mr. Anastasios Zompolas, the headmaster of the school

Mrs. Mourdoukouta Vasiliki, the English teacher of the school

Mrs. Stefanopoulou Olga, the ICT teacher of the school

The aim of the meeting was the exchange of paedagogical views and thoughts in terms of approaching the main theme of the prtogramme. There were visits to certain places, relevant to healthy eating and well being. These two goals are very important for the Sustainable Development. There were also visits to places with Innovations and New Technologies. The participant teachers contacted with the Swedish educational system and they made comparisons with the educational system of their own countries.

Finally, all the teachers of the programme set the dates of the future meetings and the possible mobilities of students.