13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

Σχολικό έτος 2022-2023-School Year 2022-2023