13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

Σχολικό έτος 2021-2022-School Year 2021-2022