13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

Σχολικό έτος 2020 – 2021 – School Year 2020 – 2021