Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του Προγράμματος, είναι απαραίτητη η παρουσίαση από κάθε εταίρο-σχολείο προτάσεων για λογότυπο, που έπειτα από διαδικτυακή ψηφοφορία ανάμεσα στα σχολεία, θα επιλεγεί ένα από τα προτεινόμενα ως κοινό για όλους και συνοδευτικό των μαθητικών δημιουργιών. Από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και έπειτα από τη δημιουργία πολλών προτάσεων από τους μαθητές, επιλέχθηκαν για συμμετοχή στη διαδικτυακή ψηφοφορία τα παρακάτω.

According to the approved suggestion of the project each partner school will suggest a LOGO of the project. After a web-voting among the schools, a common logo will be chosen, as an accompaniment to student creations. From the 13th Primary School there were many suggestions for the partipipation in the web-voting. The suggestion which were chosen are the following.