Τη Δευτέρα 19/6/2023, το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας συμμετείχε στην Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Καλές πρακτικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις & σχολικές δράσεις Σχ. Έτους 2022-23», που οργάνωσε ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης της 2ης Ενότητας της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. Στην ημερίδα συμμετείχαν και παρακολούθησαν  εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Μεσσηνίας.

Το σχολείο υλοποιεί δύο ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, το ένα ως διοργανωτής και το άλλο ως εταίρος.  Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν το θεωρητικό πλαίσιο, ο σκοπός και οι στόχοι, ο τρόπος υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και τα παραγόμενα έργα από τα δύο ευρωπαϊκά Προγράμματα  ως «καλή πρακτική» και έναυσμα ενασχόλησης και άλλων εκπαιδευτικών με αυτού του είδους τα Προγράμματα.

Παρουσίαση του Προγράμματος “Healthy Learners in a Sustainable Society”.

Presentation of the Project “Healthy Learners in a Sustainable Society”.

Created by Olga Stefanopoulou

Παρουσίαση του Προγράμματος “MythEUROlogy”.

Presentation of the Project “MythEUROlogy”.

Created by Olga Stefanopoulou

On Monday 19/6/2023, the 13th Primary School of Kalamata participated in the Training Workshop on the topic: “Good practices and methodological approaches to school activities and actions of the school year 2022-23”, which was organised by the School Counsellor of the 2nd Region of Primary Education Department of Messenia. The workshop was attended by teachers of Primary Education of the prefecture of Messenia.

During the workshop, the 13th Primary School of Kalamata, presented the theoretical framework, the purpose and the objectives, the way of implementation, the activities, the results and the final products of the Erasmus+ European Programme “MythEUROlogy” as a “good practice” and a stimulus for the involvement of other teachers as well with this kind of programmes.