13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεΐκων 25, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Τηλ. 2721025384

E-mail: mail@13dim-kalam.mes.sch.gr

Facebook: 13.mysch.gr

13th Primary School of Kalamata

Postal address: Leikon 25, 24100 KALAMATA

Tel.: +302721025384

E-mail: mail@13dim-kalam.mes.sch.gr

Facebook: 13.mysch.gr