Το επόμενο βήμα ήταν στην ανάλυση καθενός από τους 17 στόχους της αειφορίας του ΟΗΕ με βάση και το λογότυπο των στόχων το οποίο τους μοιράστηκε σε χαρτί Α4. Οι μαθητές και μαθήτριες ανέλυσαν τους 3 πρώτους και στάθηκαν στον 3ο (καλή υγεία και ευημερία). Για αυτόν κάθε μαθητής/τρια δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται στην οικογένεια και γενικά στην τοπική κοινωνία. Το ερωτηματολόγιο είχε ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αφού πρώτα παρουσιάστηκαν αυτά τα είδη των ερωτήσεων στους μαθητές/τριες. Το ερωτηματολόγιο που δημιούργησαν το επεξεργάστηκαν στο μάθημα των ΤΠΕ για να το κάνουν εικονιστικά πιο όμορφο και να το εμπλουτίσουν με εικονίδια. Το ίδιο ερωτηματολόγιο στο μάθημα των Αγγλικών το μετέφρασαν στα αγγλικά.  

The next step was the analysis of each one of the 17 Global Goals for Sustainable Development. The students studied the logotypes of the above goals. They analyzed the first three logotypes and finally they emphasized on the 3rd one: “Good Health and Well-Being”.

Each student made a questionnaire addressing to their families and the local society in general. The questionnaire had three kinds of questions: open, closed and multiple choice questions. The students worked on the questionnaire during their ICT lessons and they enrich it with images. They also translated the same questionnaire into English, during their English language lessons.