13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

1. Ενημέρωση των μαθητών για το Πρόγραμμα – Informing students about the Erasmus+ Project.