13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

Πρoστατευμένο: Προγράμματα Τηλεκπαίδευσης 2020-2021