ΤΟ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΖΗΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 διοργανώθηκε τηλεσυνάντηση ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Η τηλεσυνάντηση εντάσσεται στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο: “Myths in our school as common value of European culture heritage (MythEUROlogy)”.
Οι μαθητές μέσα από την παρουσίαση του θέματος “Τα μυθικά όντα του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας” γνώρισαν μυθικά όντα που απεικονίζονται σε αντικείμενα του μουσείου και έχουν βρεθεί σε διάφορα μέρη της Μεσσηνίας και συνδέονται με θεότητες, συζήτησαν για τους μύθους που συνδέονται αυτά τα αντικείμενα, σύγκριναν τις μυθικές τους ιδιότητες με αυτές από τα μυθικά όντα που ήδη γνώριζαν. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι μαθητές να δημιουργήσουν με τη φαντασία τους το δικό τους μυθικό ον και ιστορίες που συνδέονται με αυτό. Και τι δεν δημιούργησαν!

On Friday, March 12th, 2021, a teleconference was organized by the Ephorate of Antiquities of Messenia and the students of the 13th Primary School. The teleconference is included in the materialization of certain actions concerning the approved Erasmus+ Project “Myths in our school as common value of European culture heritage (MythEUROlogy). During the presentation of the theme “Mythical creature of the Archaeological Museum of Messenia” the students learnt about these creatures which are illustrated on the objects of the Museum. The objects were found in different locations of Messsenia. They are connected to Gods. The students discussed about the myths connecting to these objects. They also compared the mythical qualities and skills of the mythical creatures they knew. After that, the students were asked to create their own mythical figure and stories about it, using their imagination. They made amazing things!


Οι Σειρήνες-The Sirens
Το τυχεροέλαφο που φέρνει τύχη στους ανθρώπους
The “tyheroelafo”, a deer that brings good luck to the people
Ο Δαίμονας του ποταμού
The river demon
Οι Γοργοσειρήνες, συνδυασμός γοργόνας και σειρήνας
“The Gorgosirines”, combination between mermaids and sirens
Η σαΐτα, συνδυασμός ερπετού και εντόμου
The saita, combination of reptile and insect
Ο σαβροζέμπρας, συνδυασμός σαύρας και ζέμπρας
The savrozebras, combination of lizard and zebra
Το καμηλοφίδι, συνδυασμός ερπετού και καμήλας
The camilofidi, combination of reptile and camel
Ο Δρακόσαυρος, συνδυασμός δράκου και σαύρας. Έχει τρία κεφάλια, τα δύο βγάζουν φωτιά και το ένα βγάζει πάγο.
The drakosavros, combination of dragon and lizard. It has three heads, two of them bring out fire and the other one bring out ice.


Μυθικό όν, συνδυασμός ιππόκαμπου και γοργόνας
Mythical creature, combination hippocampus and mermaid