13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

2. 4η Δια Ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών Και Μαθητών/Τριών (Καλαμάτα 14-18 Νοεμβρίου 2022)-4rd Short-Term Exchanges Of Groups Of Pupils (Kalamata, 14-18 Of November 2022)