13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

1. 2η Δια Ζώσης Συνάντηση Εκπαιδευτικών και Μαθητών/τριών (Βερολίνο Γερμανίας, 17-21 Οκτωβρίου 2022)-2nd Short-Term Exchanges of Groups Of Pupils (Berlin Of Germany, 17-21 of October 2022)