13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

3. Τηλεδιάσκεψη ανάμεσα σε μαθητές/τριες του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας με μαθητές/τριες από τα σχολεία-εταίρους του Προγράμματος-Web-meeting between students of 13th Primary School of Kalamata with students from the Partner Schools