13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

Σχολικό έτος 2020-2021-School year 2020-2021