13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ξεκινήσαμε για Ιταλία

Την Κυριακή την Κυριακή 14 Μαΐου 2023 το πρωί ξεκίνησε η ομάδα για την συνάντηση στο πλαίσιο του Erasmus στην Ιταλία!