13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

Δραστηριότητα 5η: Καταιγισμός ιδεών σε θέματα σχετικά με τη γειτονιά