Το σχολικό έτος 2021-22 και στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Erasmus+ με τον τίτλο: «Healthy learners in a sustainable society», οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης συμμετείχαν σε μια έρευνα σχετικά με τη γειτονιά τους. Το Πρόγραμμα έχει σχέση με την πόλη, τον πολίτη και τον τρόπο που αντιμετωπίζει η πόλη ως θεσμός τους πολίτες, όπως επίσης και τον τρόπο που αντιδρά ο πολίτης. Στόχος του Προγράμματος είναι η γνωριμία των στοιχείων για την απόδοση του χαρακτηρισμού του ενεργού πολίτη.

Οι μαθητές και μαθήτριες αρχικά κατέγραψαν με τη  μέθοδο του καταιγισμού ιδεών λέξεις που αυθόρμητα τους έρχονται στο μυαλό σχετικά με τέσσερις άξονες που είχαν σχέση με τη γειτονιά τους. Αυτοί ήταν:

1ος άξονας: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ

2ος άξονας: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ

3ος άξονας: ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

4ος άξονας: ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Στη συνέχεια έγινε καταγραφή των λέξεων που απηχούν τις απόψεις των μαθητών σε συννεφόλεξο (cloudwords) με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

1ος άξονας: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι λέξεις που ανέφεραν οι μαθητές και μαθήτριες ως προς την ασφάλεια που παρέχει η γειτονιά τους με την αντίστοιχη αριθμητική τους συχνότητα. Η θεματική «ασφάλεια στη γειτονιά» σχετίζεται με την επικινδυνότητα ή όχι των δρόμων εξαιτίας των αυτοκινήτων.

SIDEWALKS (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ) = 21

ZEBRA CROSSINGS (ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ) = 13

HANDICAPPED RAMPS (ΡΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ, ΑΜΕΑ…) = 5

SIGN POSTS (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ) = 4

CARS (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) = 4

BAD ROAD SURFACES (ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ) = 2

TRAFFIC POLICEMEN (ΥΠΑΡΞΗ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ) = 1

OPEN AREAS (ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ) = 1

BICYCLE ROADS (ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ) = 1

2ος άξονας: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι λέξεις που ανέφεραν οι μαθητές και μαθήτριες που έχουν σχέση με την καθαριότητα της γειτονιάς.

Ο καταιγισμός των λέξεων από τους μαθητές ήταν ο ακόλουθος:

RUBBISH BINS (ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) = 16

TRASH (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ) = 15

STREET CLEANERS (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ) = 5

LOCAL MUNICIPALITY (ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ) = 3

ABANDONED HOUSES (ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ) = 1

3ος άξονας: ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι λέξεις που ανέφεραν οι μαθητές και μαθήτριες που έχουν σχέση με αυτά που πιστεύουν ότι προσφέρουν στην ομορφιά της γειτονιάς.

Ο καταιγισμός των λέξεων από τους μαθητές ήταν ο ακόλουθος:

PUBLIC GARDENS, TREES (ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΗΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΑ) = 18

COLORFUL HOUSES (ΣΠΙΤΙΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ) = 13

HOUSE GARDENS (ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ) = 11

4ος άξονας: ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι λέξεις που ανέφεραν οι μαθητές και μαθήτριες που έχουν σχέση με το σεβασμό που πρέπει να δείχνει η γειτονιά (αλλά και η πόλη με την ευρύτερη έννοια) σε όλους τους πολίτες της, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη σωματική κατάσταση τους …).

Ο καταιγισμός των λέξεων από τους μαθητές ήταν ο ακόλουθος:

HOURS OF COMMON SILENCE (ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ) = 17

HANDICCAPED RAMPS (ΡΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ, ΑΜΕΑ…) = 11

SIDEWALKS (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ) = 4

BICYCLE ROADS (ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ) = 2

ZEBRA CROSSINGS (ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ) = 1

CAR PARKING IN THE CORRECT WAY (ΣΩΣΤΟ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) = 1

Ακολουθεί σχηματική παράσταση των απαντήσεων.