13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

2. Παρουσίαση των 17 στόχων του ΟΗΕ – Presentation of the Global Goals for Sustainable Development.