13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

το σχολείο της γειτονιάς και του πολιτισμού!

7. Δημιουργία μυθολογικού χάρτη – Creating a mythological map